Heyrovského (č.8-30a)- souvislá údržba vozovky

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Bystrc

 • Začátek

  11. 09. 2021

 • Konec

  30. 10. 2021

 • Popis

  Jedná se o souvislou údržbu vozovky, kdy bude vyměněna stávající obrusná vrstva ACO za novou vrstvu. Součástí akce je i přesazení stávajících kamenných obrubníků a přídlažby.

 • Aktuální stav

  Předání staveniště.

 • Zhotovitel

  Brněnské komunikace a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ladislav Kuschel

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Martin Smejkal