Hostislavova (Křivá Borovice-Kamechy) - údržba vozovky

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Žebětín

 • Začátek

  14. 10. 2021

 • Konec

  20. 10. 2021

 • Popis

  Jedná se o údržbu vozovky, kde bude vyměněna obrusná vrstva vozovky v tl. 50 mm.

 • Aktuální stav

  Frézování a pokládka AC

 • Zhotovitel

  Brněnské komunikace a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ladislav Kuschel

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Martin Smejkal