I/42 Brno, VMO Žabovřeská I - etapa I

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Žabovřesky

 • Začátek

  08. 10. 2018

 • Konec

  08. 03. 2021

 • Popis

  Navržená úprava silnice I/42 je přestavbou stávajícího vedení s cílem zkapacitnění úseku VMO (Velký městský okruh). Vedení trasy v zásadě odpovídá stávající trase. Stávající dvoupruhová komunikace VMO bude rozšířena na dělený čtyřpruh. Její realizací bude odstraněno úzké hrdlo mezi dvěma již vybudovanými úseky - stavbou MÚK Hlinky a Žabovřeská mosty. Dále bude vybudována nová obslužná komunikace a lávka pro pěší u zastávky Bráfova.

 • Aktuální stav

  Dokončena komunikace ve směru na Pisárky. Zprovozněna nová obslužná komunikace, po které je vedena doprava z Bystrce a Králova Pole. Probíhají práce na komunikaci směr Královo Pole, které spočívají v odstranění konstrukčních vrstev stávající komunikace a práci na kanalizaci. Dále probíhají práce na lávce přes VMO.

 • Zhotovitel

  Společnost Žabovřeská Brno

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Dušan Petrla

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Aleš Keller