I/42 Brno, VMO Žabovřeská I - etapa II

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Žabovřesky

 • Začátek

  30. 11. 2020

 • Konec

  19. 08. 2024

 • Popis

  Předmětem stavby je přestavba části VMO od MÚK Hlinky po spojovací komunikaci přes řeku Svratku na ulici Veslařskou (cca km 2,1 - 3,0 projektového staničení). Stavba zahrnuje mj. rozšíření stávající dvoupruhové komunikace na směrově rozdělenou čtyřpruhovou komunikaci, přeložení tramvajové tratě do nového tramvajového tunelu pod Wilsonovým lesem a vybudování komunikací pro pěší a pro cyklisty. Během výstavby budou krátkodobé objízdné trasy po ulici Veslařská.

 • Aktuální stav

  Probíhá zásyp tramvajového tunelu a galerie. Probíhají práce na komunikaci ve směru na Pisárky. V daném místě se provádějí práce na zajištění kanalizace a přípravné práce pro protihlukovou stěnu. Stávající galerie nad řekou Svratkou je postupně demolována.

 • Zhotovitel

  Společnost Žabovřeská Brno - EUROVIA CS a.s., HOCHTIEF CZ a.s., SUBTERRA a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Leoš Pokorný

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Aleš Měřínský

 • Odkaz na jiné WWW stránky stavby

  http://www.mestsky-okruh-brno.cz/