Jugoslávská - souvislá údržba chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Sever

 • Začátek

  06. 01. 2023

 • Popis

  Stavební úpravy budou spočívat v odstranění stávajícího povrchu chodníku včetně jeho podkladních vrstev. Pláň bude upravena, vybudují se nové podkladní vrstvy a povrch bude opatřen novou betonovou dlažbou.

 • Aktuální stav

  Byla dokončena předlažba chodníku na straně sudých čísel. Probíhá pokládka nové dlažby na straně lichých čísel.

 • Zhotovitel

  Prodoz s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Radek Suchomel

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Jana Rutová