Kaštanova (železniční přejezd - Petlákova) - souvislá údržba chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Tuřany

 • Začátek

  12. 06. 2019

 • Konec

  10. 08. 2019

 • Popis

  Stavební úpravy spočívají v odstranění stávajícího povrchu chodníku včetně podkladních vrstev chodníku. Upraví se pláň, vybudují se nové podkladní vrstvy a povrch se opatří novou betonovou dlažbou

 • Aktuální stav

  V první části od kolejí po Petlákovu je dokončována pokládka nové dlažby, na straně lichých čísel probíhá pokládka obrub

 • Zhotovitel

  ZEMAKO s.r.o., Bohunická cesta 9, 664 48 Moravany u Brna

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Evžen Kolouch - tel. 777 055 749

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Jana Rutová