Klímova (č. 4 - 10) - souvislá údržba chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Žabovřesky

 • Začátek

  03. 06. 2019

 • Konec

  10. 08. 2019

 • Popis

  Stavební úpravy spočívají v odstranění stávajícího povrchu chodníku včetně podkladních vrstev. Upraví se pláň, vybudují se nové podkladní vrstvy a povrch se na straně sudých čísel opatří novou betonovou dlažbou z BD tl. 60 mm, na protější straně bude povrch z asfaltobetonu.

 • Aktuální stav

  Probíhá odstraňování starých povrchů chodníku podél sudých čísel

 • Zhotovitel

  SIMOST, s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Miloš Kožnar - tel. 728 134 832

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Jana Rutová