Kopaniny - rekonstrukce komunikace

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Kohoutovice

 • Začátek

  04. 05. 2020

 • Konec

  16. 01. 2021

 • Popis

  Jedná se o demolici stávající opěrné zdi a výstavbu nové úhlové železobetonové zdi založené na mikropilotách. Dále v koordinaci s BVK a.s. bude provedena rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně dalších nutných přeložek inženýrských sítí. Závěrem bude provedena rekonstrukce komunikace.

 • Aktuální stav

  Byly provedeny vrty pro záporové pažení s osazením ocelových zápor. Ve spodní části opěrné zdi bylo odstraněno stávající zábradlí. V současnosti probíhá betonáž a postupné propojování kanalizačních šachet. Následovat bude postupné odstranění vozovkových vrstev společně s demolicí stávající opěrné zdi na ulici Kopaniny.

 • Zhotovitel

  SKANSKA a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Petr Klement

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Robert Tylich