Krkoškova - rekonstrukce komunikace

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Sever

 • Začátek

  24. 10. 2022

 • Konec

  31. 08. 2024

 • Popis

  V koordinaci s rekonstrukcí sítí technické infrastruktury, zajišťované společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., provádíme kompletní rekonstrukci vozovky, parkovacích míst a chodníků, včetně obnovy veřejné zeleně.

 • Aktuální stav

  Probíhají práce na rekonstrukci vedení VO a NN v úseku ul. Alešova - Mathonova. V úseku ul. Mathonova - Bendlova probíhají pokládky obrub a dlažeb chodníků a parkovacích míst.

 • Zhotovitel

  IMOS Brno, a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Miroslav Procházka

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Petr Ovesný