Most ev.č. BM-562 Vrbí přes ulici Borky

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Obřany a Maloměřice

 • Začátek

  23. 06. 2022

 • Konec

  20. 11. 2022

 • Popis

  Výstavba nového rámového mostu ev.č. BM-562 s délkou přemostění 5,5 m a volné šířce mezi svodidly 6,0 m. Nosná konstrukce mostu je tvořena železobetonovým rámem založeným na pilotách. Stávající most v havarijním stavu bude kompletně odstraněn. Součástí stavby je i úprava komunikace pod mostem ulice Borky a nad mostem ulice Vrbí v nezbytně nutném rozsahu, včetně vegetačních úprav v okolí mostu.

 • Aktuální stav

  Probíhají vrtné práce a betonáž pilot. Následovat bude realizace základů nového rámového mostu.

 • Zhotovitel

  SIMOST, s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Bc. Jakub Malík

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Robert Tylich