Nábřeží řeky Svratky - realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa VII a VIII

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  12. 01. 2022

 • Konec

  31. 10. 2023

 • Popis

  Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu k zajištění protipovodňové ochrany na území města Brna s revitalizací nábřeží a změnu stávající regulace řeky Svratky. Součástí stavby jsou i vyvolané přeložky sítí a další objekty, které svým účelem užívání a umístěním souvisí se stavbou hlavní a zabezpečují její uživatelnost. Jedná se o úsek od Riviéry až po železniční viadukt při ulici Uhelná v Brně. Dopravní omezení: v rámci stavby dojde k dopravním omezením na ulici Bauerova, Poříčí a Renneská třída. Uzavírky budou rovněž v prostoru Táborského a Bakalovo nábřeží. Po dobu stavby nebude možné používat cyklostezku v úseku ulice Kamenná až po železniční most Uhelná.

 • Aktuální stav

  Úsek Uhelná – Renneská: pokračují práce na odtěžování břehu koryta řeky. Pokračují práce na kanalizaci a vodovodu v prostoru Renneská. Z důvodu ukládání vodovodního potrubí do tělesa mostu je uzavřen pravostranný chodník ve směru do města. Úsek Renneská – Vídeňská: na Bakalově nábřeží pokračují práce na kanalizaci. Na levém břehu probíhá betonáž v hradidlové komoře HKA 09. Pod ulicí Vídeňská probíhá ražba štoly pro kanalizaci. Úsek Vídeňská – Křížkovského: pokračují práce na opevňování břehů a tvarování koryta řeky. Na nově osazeném poduktovodu přes Svatku při Táborského náměstí probíhají dokončovací práce. Práce na přeložkách horkovodu a plynovodu jsou dokončeny.

 • Zhotovitel

  Sdružení firem „Společnost PPO nábřeží Svratky – Brno“, vedoucím společníkem je firma OHL ŽS, a.s..

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Petr Rašovský, MBA

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Pavel Zelený