Odstranění objektů v areálu BVV, DPMB a SMB (ORG 2563)

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  04. 06. 2021

 • Konec

  31. 01. 2023

 • Popis

  Předmětem prací je odstranění 21 objektů ve správě těchto společností: Brněnské veletrhy a.s.(BVV), Dopravní podnik města Brna a.s. (DPMB)a statutární město Brno (SMB), které se nacházejí v areálu BVV a DPMB v Brně Pisárkách.

 • Aktuální stav

  Trvá technologická přestávka do doby uvolnění objektů Centrálního odpadového hospodářství k prosinci 2022.

 • Zhotovitel

  Morkus Morava s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Zdeněk Homola

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Lenka Sedláková