Parkoviště na ulici Labská - rekonstrukce komunikace

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Starý Lískovec

 • Začátek

  14. 11. 2022

 • Konec

  14. 02. 2024

 • Popis

  Jedná se o výstavbu parkoviště se 126 parkovacími míst, včetně kanalizace, veřejného osvětlení a zeleně.

 • Aktuální stav

  Parkoviště je stavebně dokončeno, probíhá zaměření, závěrečné zkoušky a příprava pro povolení zkušebního provozu. Pokládka ornice a založení trávníku proběhne při vhodných klimatických podmínkách na začátku jara.

 • Zhotovitel

  Metrostav DIZ, s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. David Pohlodek

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Petr Ovesný