Parkoviště P + R - Zetor

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Líšeň

 • Začátek

  01. 09. 2019

 • Konec

  30. 06. 2020

 • Popis

  Jedná se o opravu povrchu stávajícího parkoviště Brno-Líšeň při ulici Trnkova. Stávající parkoviště u podniku Zetor bude dále doplněno o chodníky, platební terminály a vjezdové závory. Parkoviště bude dále přímo napojeno na stávající městskou hromadnou dopravu - zastávka MHD "Zetor - smyčka a Novolíšeňská". Po doplnění bude využíváno v systému placeného parkování P+R (park-ride, zaparkuj a jeď).

 • Aktuální stav

  Dokončeny povrchy vozovky a chodníků. Po osazení technologie bude zahájeno užívání dle schválené projektové dokumentace.

 • Zhotovitel

  Brněnské komunikace a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Martin Glaser

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Pavel Hlučka