Pastevní (Petlákova - Jahodová) - souvislá údržba chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Tuřany

 • Začátek

  06. 05. 2019

 • Konec

  10. 08. 2019

 • Popis

  Stavební úpravy spočívají v odstranění stávajícího povrchu chodníku vč. podkladních vrstev. Upraví se pláň, vybudují se nové podkladní vrstvy a povrch se opatří novou betonovou zámkovou dlažbou

 • Aktuální stav

  Probíhá osazování nových obrub a pokládka dlažby podél lichých čísel

 • Zhotovitel

  ZEMAKO s.r.o., Bohunická cesta 9, 664 48 Moravany u Brna

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Evžen Kolouch - tel. 777 055 749

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Jana Rutová