Podhrázní (rampa) - souvislá údržba chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Chrlice

 • Začátek

  01. 09. 2024

 • Konec

  30. 09. 2024

 • Popis

  Jedná se o souvislou údržbu chodníku, kde bude vyměněna stávající nášlapná vrstva z asfaltobetonu včetně betonových obrubníků.

 • Zhotovitel

  Brněnské komunikace a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ladislav Kuschel

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Martin Smejkal