Přestavba ŽUB – městská infrastruktura – Uhelná

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  16. 01. 2024

 • Konec

  16. 01. 2025

 • Popis

  Výstavba dvoupruhové místní komunikace spojující ulici Opuštěnou s ulicí Rosickou v délce cca 210 m s předpokládaným obousměrným provozem, s parkovacím pásem pro podélné parkování, s dělícím pásem – silniční zelení se stromořadím, s cyklostezkou a s chodníkem. Vybudován bude nový příjezd ke stávající čerpací stanici, dešťová kanalizace pro odvodnění komunikace a provedeny budou sadové úpravy. Předcházet bude příprava území, skrývka ornice, likvidace protileteckého krytu, odstranění nefunkčního plynového potrubí v tělese komunikace.

 • Aktuální stav

  Skrývka ornice, příprava území.

 • Zhotovitel

  IMOS Brno, a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Pavel Bartoník

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Tomáš Dobrovolný