Přístavba a modernizace MŠ Michalova ORG 5514

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Líšeň

 • Začátek

  14. 08. 2023

 • Konec

  13. 08. 2024

 • Popis

  Předmětem prací je vybudování přístavby dvoupodlažní budovy mateřské školy se dvěma odděleními, vč. nezbytného provozního zázemí. Bezbariérovost objektu bude zajištěna výtahem. Dále proběhne modernizace stávající tří třídní budovy mateřské školy s instalací vegetační střechy. V rámci modernizace celého objektu proběhne i rekonstrukce kuchyně, která bude sloužit k zajištění stravování také pro přístavbu. Oba objekty mají být spojeny vybudováním zastřešeného chodníku, který bude z venkovní strany opláštěný. Projekt zahrnuje také sadové úpravy, hřiště, zpevněné plochy a další.

 • Aktuální stav

  SO O1 - O+D venkovních schodišť - Výmalby stěn a stropů + barva - Lepení PVC - 2. NP - Montáž svítidel - elektro - vystrojování rozvaděčů, mont. hromo SO 02 - Mont. otopných těles - Mont. O+D - výmalby stěn a stropů - montáž SDK konstrukcí - dokončení stěn - kompletace elektro, vypínače zásuvky - montáž revizních otvorů SDKů SO 03- Montáž střechy SO 04b - Zpevněné plochy nového parkoviště - pokračování dle nové PD - schválené

 • Zhotovitel

  UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Ivo Jiřík

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Luděk Černý