Přístavba a modernizace MŠ Michalova ORG 5514

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Líšeň

 • Začátek

  14. 08. 2023

 • Konec

  13. 08. 2024

 • Popis

  Předmětem prací je vybudování přístavby dvoupodlažní budovy mateřské školy se dvěma odděleními, vč. nezbytného provozního zázemí. Bezbariérovost objektu bude zajištěna výtahem. Dále proběhne modernizace stávající tří třídní budovy mateřské školy s instalací vegetační střechy. V rámci modernizace celého objektu proběhne i rekonstrukce kuchyně, která bude sloužit k zajištění stravování také pro přístavbu. Oba objekty mají být spojeny vybudováním zastřešeného chodníku, který bude z venkovní strany opláštěný. Projekt zahrnuje také sadové úpravy, hřiště, zpevněné plochy a další.

 • Aktuální stav

  Na stavebním objektu hlavní budovy probíhá kompletace dveří a opravy maleb. Natírá se venkovní schodiště a montují se svítidla. Provádí se elektroinstalace, včetně vystrojování rozvaděčů a zásuvek. Probíhá montáž zařizovacích předmětů zdravotně technických instalací a montují se vnitřní parapety. Dokončuje se kompletace vzduchotechniky a koordinuje se vystrojení strojovny tepláren a měření vody. Provádí se přídlažba u objektu včetně obrubníků. Na stavebním objektu přístavby se montují zařizovací předměty zdravotně technických instalací. Provádí se montáž oken a dveří, včetně detailů. Aplikují se stěrky pod linoleum a klade se linoleum. Provádějí se opravy výmaleb stěn a stropů a dokončuje se kompletace vzduchotechniky. Dokončuje se elektroinstalace, včetně vypínačů, zásuvek a slaboproudých instalací. Provádí se přídlažba včetně obrubníků a koordinuje se vystrojení strojovny tepláren a měření vody. Na stavebním objektu zastřešeného chodníku se montuje střecha, okapy a záchytné zařízení. Instalují se skleněné výplně opláštění a provádí se lištování. Montuje se podhled. Na stavebním objektu zpevněných ploch pokračují práce na zpevněných plochách nového parkoviště podle nové schválené projektové dokumentace.

 • Zhotovitel

  UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Ivo Jiřík

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Luděk Černý