Přístavba II. stupně Základní školy Brno, Otevřená 20a

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Žebětín

 • Začátek

  11. 11. 2019

 • Konec

  11. 02. 2021

 • Popis

  Změna stavby je realizována přístavbou a nástavbou stávajícího objektu základní školy. Stávající základní škola je využívána žáky prvního stupně. Celkem je zde 10 kmenových tříd, dvě odborné učebny a čtyři malé učebny praktické výchovy. Součástí školy je samostatný stravovací provoz, zajišťující přípravu a výdej stravy a tělovýchovný pavilon. Přístavba a nástavba rozšíří kapacitu školy o možnost výuky druhého stupně ZŠ.

 • Aktuální stav

  Pokračují práce na přístavbě nového pavilonu a nástavbě stávající budovy. Předloženy další změnové listy stavby.

 • Zhotovitel

  PS Brno s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Tomáš Kleveta

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Denis Owczarzy