Prodloužení tramvajové tratě z ul. Merhautova na sídliště Lesná, I. etapa

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Sever

 • Začátek

  29. 06. 2023

 • Konec

  31. 08. 2024

 • Popis

  V rámci první etapy budou provedeny překládky sítí technické infrastruktury do nově zřízeného produktovodu, včetně výstavby lávky pro pěší přes železniční trať. Následovat bude odstranění stávajícího mostu a výstavba nového mostu. Objízdné trasy jsou stanoveny tak, že most je v provozu s omezením, lávka pro pěší je uzavřena a pěší mohou přejít po mostě na straně u ulice Hořejší.

 • Aktuální stav

  Most je dokončen a provoz je umožněn průjezdem přes staveniště v režimu 1+1. Probíhá dokončování chodníků, zastávky MHD směrem do centra, přístupových cest na nástupiště ČD, veřejného osvětlení a terénních úprav.

 • Zhotovitel

  Společnost Merhautova, most

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Miloš Raab

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Petr Ovesný