Prodloužení tramvajové tratě z ul. Merhautova na sídliště Lesná, I. etapa

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Sever

 • Začátek

  29. 06. 2023

 • Konec

  31. 08. 2024

 • Popis

  V rámci I. etapy budou provedeny překládky sítí technické infrastruktury do nově zřízeného produktovodu, včetně lávky pro pěší přes železniční trať. Následovat bude odstranění stávajícího mostu a výstavba nového. Objízdné trasy - přes ul. Lozíbky a Soběšickou, případně přes tř. Gen. Píky a Progresovu ulici.

 • Aktuální stav

  Na mostě osazeny nové nosníky, probíhá instalace výztuže. U příchodu na zastávku ČD, směr centrum, probíhají práce na prodloužení opěrné zdi.

 • Zhotovitel

  Společnost Merhautova, most

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Miloš Raab

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Petr Ovesný