Rekonstrukce chodníku ulice Podpěrova

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Medlánky

 • Začátek

  01. 08. 2022

 • Konec

  30. 05. 2023

 • Popis

  Předmětem záměru je rekonstrukce chodníku v ulici Podpěrova s návazností na chodníky v přilehlých ulicích (Jabloňová, Višňová, Třešňová, Ovocná, Meruňková, Mandloňová, Suzova, Hrušňová, Polívkova a Broskvoňová) za účelem zabezpečení bezbariérového užívání a bezpečného přecházení přes komunikaci. Rekonstrukce spočívá v šířkových úpravách chodníků, nových trasách v místech stávajících křižovatek, úpravě křížení jednotlivých ulic (vytvoření zvýšených křižovatkových ploch za účelem zabezpečení bezbariérového užívání), vytvoření míst pro přecházení a přidání nových parkovacích míst do stávajících řad.

 • Aktuální stav

  I. etapa stavby dokončena. Úsek je převeden do stavu předčasného užívání stavby.

 • Zhotovitel

  EURIOVIA CS, a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Leoš Pokorný

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Lada Vlčková