Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 (ORG 168)

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  03. 09. 2020

 • Konec

  31. 03. 2022

 • Popis

  Jedná se o odstranění havarijního stavu přístavby střediska volného času v objektu Lidická 50. Havárie spočívá ve statických poruchách obvodového zdiva. Součástí prací je sanace obvodových stěn suterénu a I.NP a obnova inženýrských sítí a domovních přípojek.

 • Aktuální stav

  V radě města Brna projednán materiál pro dodatek č. 3. Pokračují práce na Etapě A, zemních pracích, svislých konstrukcích, sádrokartonových konstrukcích, vodorovných konstrukcích, venkovním schodišti a terase, úpravách povrchů vnitřních a vnějších, podlahách a podlahových konstrukcích, oplocení, izolacích tepelných, ZTI, ÚT, konstrukcích tesařských a klempířských, výplních otvorů, zámečnických konstrukcích, elektromontážích, slaboproudých rozvodech. Dále pokračují práce na D.1.2.2., základech a základových konstrukcích, svislých a kompletních konstrukcích, vodorovných konstrukcích, schodišti, bourání konstrukcí. Na Etapě B pokračují práce na SDK konstrukcích, bourání, izolacích tepelných, ZTI, VZT, ÚT, konstrukcích, truhlářských, elektroinstalaci

 • Zhotovitel

  WELLCO Brno, s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Martin Sigmund

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Lubomír Bedrna