Rekonstrukce Informačního centra Zámečnická ORG 2227

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  09. 11. 2023

 • Konec

  09. 07. 2024

 • Popis

  Předmětem prací jsou stavební úpravy v 1.NP a fasády 1.NP stávajícího objektu Zámečnická 2 v Brně, jejichž smyslem je zřízení nového informačního centra města Brna a regionu jižní Moravy.

 • Aktuální stav

  V současné době probíhají práce na vnitřních omítkách, rozvodech inženýrských sítí, dispozičních úpravách jednotlivých místností.

 • Zhotovitel

  1. VASTO spol. s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Pavel Šrámek

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Dušan Crha