Rekonstrukce komunikace - zastávka Krematorium

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  01. 11. 2019

 • Konec

  31. 05. 2020

 • Popis

  Vybudování zastávky MHD Krematorium na ulici Jihlavská směrem do centra. Jedná se o úpravu veřejného osvětlení a vybudování středového dělicího ostrůvku na přechodu přes ulici Jihlavská.

 • Aktuální stav

  Provádí se úprava chodníku a osazování zastávkových obrub. Z důvodu havárie-objevení kaverny, zasahující pod vozovku, byla doprava odkloněna z pravého jízdního pruhu ve směru do centra. Za komplikace se omlouváme.

 • Zhotovitel

  Topstav s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Emanuel Přikryl

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Petr Ovesný