Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  01. 06. 2023

 • Konec

  31. 08. 2024

 • Popis

  Jedná se o rekonstrukci tří podlaží bytového domu, které po rekonstrukci budou sloužit pro účely Socio Info Pointu a kontaktního bydlení.

 • Aktuální stav

  V současné době probíhají práce na vnitřních rozvodech inženýrských sítí. Předložen materiál změnových listů do RMB. Předpoklad prodloužení termínu s ohledem na změnové práce.

 • Zhotovitel

  WELLCO Brno s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Martin Sigmund

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Lubomír Bedrna