Rekonstrukce okružní křižovatky Charbulova - Řehořova - Húskova - Štolcova

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Černovice

 • Začátek

  27. 05. 2020

 • Konec

  31. 12. 2020

 • Popis

  Předmětem akce je rekonstrukce okružní křižovatky ulic Charbulova-Řehořova-Húskova-Štolcova v Brně Černovicích. V rámci této akce bude rekonstruována v obvodu stavby kanalizace, vodovod a veřejné osvětlení. Zásadní obměnou projde vzhled okolí křižovatky, kdy budou nově v okolí stavby provedeny sadové úpravy včetně výsadby vzrostlých stromů a příslušného mobiliáře (lavičky, odpadkové koše).

 • Aktuální stav

  Dokončeny demoliční práce a rekonstrukce kanalizace. Aktuálně probíhající práce na kanalizačních přípojkách, přeložkách vodovodu, rekonstrukci veřejného osvětlení a přeložek kabelů UPC.

 • Zhotovitel

  Inženýrské stavby Brno, s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Bohuslav Hlaváček

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Petr Bauer