Richtrova (celá) - souvislá údržba vozovky a chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Kohoutovice

 • Začátek

  07. 07. 2020

 • Konec

  31. 08. 2020

 • Popis

  Jedná se o souvislou údržbu vozovky a chodníku, kde bude vyměněna stávající obrusná vrstva vozovky z asfaltobetonu a vyměněna nášlapná vrstva z litého asfaltu v chodníku. Součástí stavby je i výměna chodníkových betonových obrubníků a lokální přesazení kamenných silničních obrubníku a přídlažby z kk 10/10.

 • Aktuální stav

  Předání staveniště.

 • Zhotovitel

  Brněnské komunikace a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Martin Glaser

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Martin Smejkal