ROZVOJ ITS V BRNĚ, 1. ETAPA - Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 8.35 Kníničská - Veslařská vč. stavebních úprav

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Žabovřesky

 • Začátek

  22. 04. 2024

 • Konec

  31. 07. 2024

 • Popis

  Jedná se o rekonstrukci stávajícího světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 8.35 Kníničská - Veslařská vč. stavebních úprav a připojení světelného signalizačního zařízení křižovatky a odzkoušení jejího dopravního řízení z dopravního počítače SCALA instalovaného na Centrálním technickém dispečinku společnosti Brněnské komunikace a.s. na adrese Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno — Štýřice.

 • Aktuální stav

  Probíhají stavební práce - přeložky inženýrských sítí, osazování obrubníků u ostrůvků a chodníku.

 • Zhotovitel

  VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Alfons Dechet

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Oldřich Střítecký