Stavba 25m bazénu MPS LUŽÁNKY

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  24. 09. 2021

 • Konec

  24. 06. 2023

 • Popis

  Předmětem prací je realizace přístavby nové bazénové haly a stavebních úprav stávajícího plaveckého stadionu Lužánky.

 • Aktuální stav

  V objektu A probíhá výkop a montáž ležaté kanalizace, pokládka zemnění, pokládka podkladní štěrkové vrstvy, lepení izolantu na stříkané betony. V objekt D probíhá vázání armatur základové desky, v 1. NP. probíhají bourací práce, betonáž desky, izolace pod nové vyzdívky. Dále probíhá příprava území, odkopy a odvoz zeminy.

 • Zhotovitel

  „Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky“

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Radovan Jašek

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Radovan Kadláček