Stavba 25m bazénu MPS LUŽÁNKY

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  24. 09. 2021

 • Konec

  24. 06. 2023

 • Popis

  Předmětem prací je realizace přístavby nové bazénové haly a stavebních úprav stávajícího plaveckého stadionu Lužánky.

 • Aktuální stav

  Probíhají stavební práce na objekt B, na kterém probíhá bednění, vázání armatury věnců. Na objektu A probíhá montáž skladby F/01 (izolant, systémové desky vytápění, podlahové topení). Na střeše probíhá montáž kotev záchytného systému, montáž izolantu. Na stávajícím objektu plaveckého bazénu probíhají bourací práce na akumulační nádrži. Na 1. NP: probíhá montáž ZTI, VZT, ÚT, Elektro, MaR, montáž SDK předstěn; montáž podhledů, hydroizolační stěrky a stěrky pod obklady, montáž obkladů. Na 2. NP probíhá montáž SDK opláštění průvlaků. Na objektu IO 400 areálové rozvody kanalizace dešťové probíhají výkopy, pokládka potrubí a zpětný zásyp.

 • Zhotovitel

  Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Radovan Jašek

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Radovan Kadláček