Stavební úpravy a restaurátorské obnovy „Síně rady“ na Nové radnici v Brně

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  08. 07. 2019

 • Konec

  05. 01. 2021

 • Popis

  Předmětem stavby je úprava prostor stávající místnosti „Síně rady“, která se nachází v 2.NP objektu Nové radnice na Dominikánském náměstí. Hlavním účelem stavby je obnova původního barokního vzhledu místnosti a restaurátorská obnova freskové výmalby v maximální možné míře, dle odkrytých dochovaných částí těchto fresek. Součástí stavby je i řešení nové technické infrastruktury - vytápění, vzduchotechnika, chlazení, slaboproudých rozvodů a elektroinstalace. Dotčená stávající část objektu je podsklepená a má dvě nadzemními podlaží. Konstrukce budovy je z masivního cihelného zdiva, stropní konstrukce nad 1.PP, 1.NP a 2.NP je z cihelných kleneb, zastřešení je dřevěným krovem vaznicové soustavy s keramickou taškovou krytinou.

 • Aktuální stav

  Pokračují práce na úpravách jednotlivých částí prvků krovu v části nad půdorysem síně Rady a dál pokračují restaurátorské práce a obnovy.

 • Zhotovitel

  ARCHATT, s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Radek Kučínský

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Vladimíra Slabá