Stavební úpravy v DS Okružní, Brno-Lesná (ORG 2371)

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Sever

 • Začátek

  02. 11. 2021

 • Konec

  17. 11. 2022

 • Popis

  Projektová dokumentace řeší stavební úpravy v objektu a areálu domova pro seniory, Okružní 29, Brno – Lesná. Stavební úpravy jsou navrženy s ohledem na dodržení požárně bezpečnostních předpisů pro pravou lůžkovou část objektu. Úpravy budou provedeny u pokojů v 1.NP v pravé části objektu. Po provedení stavebních úprav bude umožněna přímá evakuace ležících klientů do volného prostoru. Stavební úpravy zahrnují rovněž změnu účelu využití původních pokojů (pravá část) pro ubytování seniorů na lůžkovou část pro ubytování osob s omezenou schopností pohybu.

 • Aktuální stav

  Pokračují práce na rampách a vnitřních úpravách, výměně oken, na povlakových podlahách a malbách.

 • Zhotovitel

  Moravská stavební unie -MSU s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Marek Foltýn

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Luděk Černý