Tilhonova (Vlárská - Langrova - lichá) - souvislá údržba chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Slatina

 • Začátek

  27. 07. 2019

 • Konec

  20. 09. 2019

 • Popis

  Stavební úpravy spočívají v odstranění stávajícího povrchu chodníku z litého asfaltu včetně podkladních vrstev. Upraví se pláň, vybudují se nové podkladní vrstvy a povrch se opatří novou betonovou dlažbou

 • Aktuální stav

  Dokončeno

 • Zhotovitel

  Dopravní stavby Brno, s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  ing. Záruba - tel. 602 347 763

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Jana Rutová