Tř. Kpt. Jaroše 24 v Brně – oprava uliční fasády a stavební úpravy sklepních prostor ORG

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  19. 03. 2024

 • Konec

  30. 11. 2024

 • Popis

  Předmětem prací jsou úpravy sklepního prostoru, zahrnující zavedení vytápění, nuceného větrání s rekuperací a související elektroinstalace. Prostor bude nadále využíván ve stávajícím rozsahu a účelu, tedy jako sál. Stavebními úpravami chodby vznikne nová technická místnost pro umístění nové technologie. Navrhované úpravy jsou v souladu s platným územním plánem a nemění účel využití stavby.

 • Aktuální stav

  V současné době zhotovitel zajišťuje legislativní část stavby, aby bylo možné zahájit zemní práce.

 • Zhotovitel

  PRIVILEG, spol. s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Petr Persch

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Radovan Kadláček