Třešňová (celá) - souvislá údržba chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Řečkovice a Mokrá Hora

 • Začátek

  17. 06. 2019

 • Konec

  10. 08. 2019

 • Popis

  Stavební úpravy spočívají v odstranění stávajícího povrchu chodníku z litého asfaltu a podkladních vrstev. Upraví se pláň, vybudují se nové podkladní vrstvy a povrch se opatří novou betonovou dlažbou

 • Aktuální stav

  Probíhají dokončovací práce

 • Zhotovitel

  H.K.U. spol. s r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Pavel Mokrý - tel. 608 776 932

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Jana Rutová