Třetí hala pro míčové sporty Vodova ORG 2340

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Královo pole

 • Začátek

  04. 09. 2023

 • Konec

  03. 03. 2025

 • Popis

  Předmětem prací je vybudování třetí haly pro míčové sporty, která je umístěna v komplexu areálu hal pro míčové sporty na ulici Vodové. Jedná se o jednopodlažní budovu se sociálním zázemím a recepcí, hledištěm, šatnami. Objekt je napojen na stávající inženýrské sítě. Skelet budovy je vybudován z monolitického betonu s provětrávanou fasádou, která je ze tří stran nasvícena z prostoru atiky střechy. Střecha haly je plochá, osazená na dřevěné vazníky s možností stavební připravenosti na FVP panely. Přístup do objektu je situován z východní části.

 • Aktuální stav

  SO O1: Probíhá montáž SDK schodiště a detailů, podlahové stěrky pod povlakové krytiny, montáž O+D, spárování, detaily, montáž svítidel, montáže VZT- kuchyně, elektro - vystrojování rozvaděčů. Dále se pracuje na čištění a nátěru fasády a podkladní malby. SO 02 : Provádění vnitřních omítek - štuky detaily kolem výplní otvorů. Dále probíhá montáž KZS - stěrky. perlinka, barva, podkladní malby stěn, montáž SDK konstrukcí, kompletace elektrorozvaděčů, montáž revizních otvorů SDK a elektro vystrojování rozvaděčů. SO 03 Probíhá montáž OK a zahájení prací na střeše. Plánované práce: SO 04b - Zpevněné plochy nového parkoviště - pokračování dle nové PD - schválené.

 • Zhotovitel

  MORAVOSTAV Brno a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. František Menšík

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Lubomír Bedrna