Ulice Přístavní-oprava povrchu

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Bystrc

 • Začátek

  11. 05. 2023

 • Konec

  09. 06. 2023

 • Popis

  Bude opraven povrch komunikace v úseku od přístaviště po hráz Brněnské přehrady. Stavba bude prováděna za částečného omezení provozu, který bude řízen světelnou signalizací a bude veden vždy po polovině vozovky.

 • Aktuální stav

  Probíhají stavební práce na opravě podkladních vrstev a příprava na pokládku živičného souvrství. Na začátku stavby (v prostoru hráze přehrady) je opravována kaverna, která vznikla při poruše přípojky přilehlé uliční vpusti. Práce jsou po nezbytnou dobu tří dnů prováděny za úplné uzavírky.

 • Zhotovitel

  STRABAG a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Šudoma

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Pavel Hlučka