Úprava přednádražního prostoru

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  01. 03. 2023

 • Konec

  30. 06. 2023

 • Popis

  Stavební práce budou spočívat v úpravě povrchů přednádražního prostoru ve dvou etapách. I. Etapa – u budovy Letmo, bude probíhat v termínu od 1.3.2023 do 14.5.2023 II. Etapa – u nádražní budovy, bude probíhat v termínu od 15.5.2023 do 30.6.2023

 • Aktuální stav

  Stavební práce dokončeny k 26.5.2023, probíhá odstraňování vad, nedodělků a předávání jednotlivým správcům.

 • Zhotovitel

  Skanska a.s. a Brněnské komunikace a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Petr Březina

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Tomáš Dobrovolný