Veveří (Žerotínovo nám.-J.Uhra)) - souvislá údržba chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  18. 05. 2020

 • Konec

  31. 08. 2020

 • Popis

  Jedná se o souvislou údržbu chodníku, kde bude vyměněna stávající nášlapná vrstva chodníku z litého asfaltu za novou s nášlapnou vrstvou z litého asfaltu. Součástí je i lokální přesazení silničních obrubníků.

 • Aktuální stav

  Odstranění nášlápné vrstvy chodníku mezi ulicí Smetanova a Slovákova.

 • Zhotovitel

  STRABAG a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Tejkal

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Martin Smejkal