Výstavba chodníku podél komunikace III/37918 ul. Blanenská v úseku Mokrá Hora-Jehnice

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Řečkovice a Mokrá Hora

 • Začátek

  01. 05. 2020

 • Konec

  31. 12. 2020

 • Popis

  Nově budovaný chodník doplní stávající komunikaci III/37918 procházející v současné době nezastavěnou částí území města Brna mezi MČ Brno Řečkovice-Mokrá Hora a MČ Brno-Jehnice o bezpečnou cestu pro pohyb pěších. Stavba je svým charakterem součástí dopravní a technické infrastruktury. Jedná se o výstavbu chodníku pro pěší s dopadem na odvodnění přilehlé komunikace a přilehlého terénu. Chodník bude doplněn venkovním osvětlením a doprovodnou výsadbou aleje stromů.

 • Aktuální stav

  V druhém úseku stavby probíhají výkopové práce, pokládka kanalizace, montáž zámkové dlažby, pokládka a hutnění konstrukčních vrstev.

 • Zhotovitel

  PŘEMYSL VESELÝ, stavební a inženýrská činnost, s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Roman Škorpík

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Lada Vlčková