Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou (ORG 2319)

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Bystrc

 • Začátek

  11. 07. 2022

 • Konec

  10. 07. 2023

 • Popis

  Jedná se o výstavbu nového objektu MŠ, která se skládá z jednopodlažní a dvoupodlažní budovy zasazené do rovinnatého terénu. Součástí objektu jsou související kancelářské prostory, včetně sociálního zázemí, kuchyně, příjezdové komunikace, zahrady s herními prvky, oplocením a parkovištěm.

 • Aktuální stav

  Ukončeny práce na vyzdívání obvodových stěn 1.NP, příček a výtahové šachty. Zahájeny práce na vyzdívání obvodových stěn 2. NP. Ukončena montáž vodorovné a svislé izolace. Ukončeno vázání výztuže věnců 1.NP včetně betonáže. Probíhá osazování stropních panelů.

 • Zhotovitel

  VAŠSTAV, s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Maděránek

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Luděk Černý