Zateplení objektu Podpěrova 4 ORG (5445)

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Medlánky

 • Začátek

  18. 05. 2020

 • Konec

  17. 11. 2020

 • Popis

  Samotný objekt domova pro seniory tvoří třípodlažní objekt, který má přízemí částečně zapuštěno ze severní strany do terénu, takže z této strany působí jako dvoupodlažní objekt. Zastřešen je pultovými střechami, mezi kterými je kombinace s plochými střechami. Objekt je situován k severní straně pozemků a z jižní strany je obklopen rozsáhlou zahradou. Jedná se o zateplení objektu Podpěrova 501/4, Brno. Charakter stavby se nemění. Dojde pouze ke změnám v barvě omítky na fasádách objektu, v odstranění obkladů na fasádě a jejich změna na omítku, budou vyměněny konstrukce a výplně balkonů. Celkový vzhled objektu zůstane zachován.

 • Aktuální stav

  Pokračují práce na zateplení objektu, výměně oken, výměně střešního pláště a konstrukčních skladeb balkonových podlah.

 • Zhotovitel

  Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Roman Bravenec

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Radovan Kadláček