Žitná (č. 5 - Nové náměstí) - souvislá údržba chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Řečkovice a Mokrá Hora

 • Začátek

  10. 06. 2019

 • Konec

  10. 08. 2019

 • Popis

  Stavební úpravy spočívají v odstranění stávajícího povrchu chodníku z granitky 30/30 a podkladních vrstev. Upraví se pláň, vybudují se nové podkladní vrstvy a povrch se opatří novou betonovou dlažbou

 • Aktuální stav

  Byly odtěženy původní vrstvy chodníku a probíhá pokládka nových obrub

 • Zhotovitel

  ZNAKOM s.r.o., Zengrova 2694/4, Brno

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  p.Gotwald - tel.

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Jana Rutová