ZŠ Dvorecká, ul.Pratecká-přechod - bezpečná cesta do škol

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Tuřany

 • Začátek

  01. 03. 2023

 • Konec

  31. 05. 2023

 • Popis

  Bude proveden přechod přes ulici Prateckou v Brně Tuřanech, včetně návazných úprav chodníků a vozovky. Součástí stavby je i vybudování nového osvětlení zřizovaného přechodu, oprava parkoviště a nová zastávka MHD.

 • Aktuální stav

  Jsou dokončeny nové konstrukční vrstvy parkoviště a zastávkového prostoru vozovky. Po technologické přestávce bude stavba uvedena do provozu. Doprava je řízena semafory, v místě stavby je provoz veden po polovině vozovky.

 • Zhotovitel

  ZEMAKO, s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Milan Stanislav

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Pavel Hlučka