ZŠ Hamry - stavební úpravy ORG 5480

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Obřany a Maloměřice

 • Začátek

  14. 06. 2023

 • Konec

  13. 09. 2024

 • Popis

  Předmětem prací jsou stavební úpravy objektů Základní školy Hamry v Brně – Maloměřicích a dvoru, jejichž součástí je provedení výměny oken a zateplení obálky budovy, instalace vzduchotechnických jednotek do interiéru školských pavilonů, rekonstrukce otopné soustavy, výstavba výtahu a nástavba 1 učebny, 2 kabinetů, rekonstrukce hřiště a kanalizace.

 • Aktuální stav

  V současné době probíhají práce na výměně oken, výstavbě výtahu, nástavbě učebny, kabinetů a rozvodech inženýrských sítí.

 • Zhotovitel

  KALAHA a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Tomáš Kaman

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Luděk Černý