ZŠ Pastviny – rekonstrukce školního bazénu ORG (5400)

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Komín

 • Začátek

  01. 06. 2020

 • Popis

  Předmětem prací je rehabilitace stávajícího objektu školního bazénu v ulici Pastviny 70, včetně rekonstrukce rozvodů inženýrských sítí a zajištění bezbariérového přístupu s užívání objektu.

 • Aktuální stav

  Pokračují práce na obnově stavební části bazénu a na rozvodech vnitřních i vnějších rozvodech inženýrských sítí.

 • Zhotovitel

  PSK Group, spol. s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Miloš Pelc

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Radovan Kadláček