Nová čtvrť Trnitá

 • Začátek

  2023

 • Konec

  2034

 • Popis

  Území nové čtvrti Trnitá tvoří jižní segment širšího centra města; zahrnuje rozsáhlou část území o výměře téměř 140 ha. Nová čtvrť nabídne vysoký podíl bytů a různých forem rezidence, pracovních příležitostí, veřejnou vybavenost, širokou škálu služeb, obchodních a komerčních aktivit, ale také nabídku rekreačních ploch s vazbou na přírodní potenciál města (řeka Svratka, síť významných městských parků apod.). Předpokládaný konečný počet trvale žijících obyvatel v celé čtvrti bude až 15 tis. a pracujících 20 tis. Stavbou budou dotčeny tyto městské části: Brno-střed, Brno-jih.
 • Aktuální stav

  Probíhá zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby "Přestavba ŽUB – městská infrastruktura – Uhelná"
 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  prof. Ing. arch. Michal Sedláček