Železniční uzel Brno

 • Začátek

  2028

 • Konec

  2034

 • Popis

  Přestavba železničního uzlu Brno řeší kompletní modernizaci železniční infrastruktury na území města Brna. Projekt zahrnuje také přesun hlavního nádraží, vznik nového přestupního terminálu v Černovicích a v Židenicích. V květnu 2023 uzavřelo Ministerstvo dopravy spolu se Správou železnic, Státním fondem dopravní infrastruktury, Jihomoravským krajem a statutárním městem Brnem memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci přestavby celého brněnského železničního uzlu. Stavbou budou dotčeny tyto městské části: Brno-střed, Brno-jih, Brno-Černovice, Brno-Židenice, Brno-Maloměřice a Obřany.
 • Aktuální stav

  Zpracování záměru projektu "Železniční uzel Brno".
 • Zhotovitel

  Správa železnic, státní organizace

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  prof. Ing. arch. Michal Sedláček

 • Odkaz na jiné WWW stránky stavby

  https://europointbrno.cz/