Aktualizace aplikace TECHMAP

Od 8. 11. 2023 jsme v sekci Potřebuji si vyřídit - Předprojektová příprava – žádost o existenci inženýrských sítí přidali možnost požadavek zadat přes nový webový formulář Žádosti o stanovisko k existenci Prvků Technické Infrastruktury (PTI) https://techmap2.bkom.cz/. Vaše požadavky z naší strany bude jednodušší vyřizovat a tuto možnost preferujeme.

Žádost v nové verzi je nyní možné podat i přes chytré telefony a tablety s operačním systémem Android a IOS.