Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Název Brněnské komunikace a.s.
Důvod a způsob založení

viz O nás

Organizační struktura viz Struktura společnosti
Kontaktní spojení viz Kontakty
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s., č.ú.: 382286023/0300
60733098
DIČ CZ60733098
Žádosti o informace Postup při vyřizování žádostí o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.
Příjem dalších podání viz Kontakty
Opravné prostředky Opravné prostředky ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Formuláře Formulář žádosti o informace – využití není povinné
Nejdůležitější předpisy Přehled nejdůležitějších používaných předpisů
Úhrady za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací
Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Poskytnuté informace Poskytnuté informace  
Licenční smlouvy Vzor licenční smlouvy  
Výroční zprávy podle zák. č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy