Zvláštní užívání komunikace (ZUK) – stánky, letní zahrádky, reklamní zařízení bez kotvení apod.

1. Podám žádost na adresu správce komunikace – formulář žádosti + přílohy žádosti.

(Obecné podmínky pro zřizování a provoz restauračních zahrádek na pozemních komunikacích)

2. Obdržím souhlas se ZUK.

3. Požádám u příslušného úřadu městské části nebo Magistrátu města Brna – Odboru dopravy o vydání rozhodnutí povolení k ZUK.

4. Po vydání povolení k ZUK požádám správce o předání plochy komunikace pro zábor.

5. Po ukončení záboru požádám správce o převzetí plochy komunikace.

Mapa obvodů